لیلیه

لیلیه

لیلیه موسسه تحصیلات عالی زنان افغان (مورا) جهت بودوباش آن عده محصلانی که از ولایات می آیند ایجاد شده است.

این لیلیه با داشتن گنجایش ۹۰۰ نفر  محصل در یک زمان، دارای اتاق های مجهز، با و سایل گرم کن و سرد کن در فصل های تابستان و زمستان، پاک، منظم و دارای منظره زیبا می باشد. بر علاوه تمام اتاق ها دارای امکانات چون آشپز خانه و تشناب های عصری می باشد. لیله  موسسه تحصیلات عالی زنان افغان (مورا) محصلان اناث خارج از مورا  را نیز  می پذیرد.